Nawigacja
bullet Strona Główna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajęć
bullet Zajęcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze osiągnięcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorząd uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajęcia dodatkowe
bullet Świetlica szkolna
bullet Odwozy
bullet Sześciolatki
bullet Artykuły
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 32
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: Beata123

Awaria linii
W związku z awarią numeru 81 504 93 03 prosimy kontaktować się
na numer komórkowy: 793 829 134


Godziny Kreatywnego Myślenia
Szkoła musi być ciekawa dla uczniów, proponować różne atrakcyjne zajęcia. Dlatego by podnosić swoje kwalifikacje uczestniczymy w różnego rodzaju kursach i warsztatach. Na lekcjach proponujemy różne gry i zagadki, zabawy na koncentrację, kreatywne sposoby rozwiązywania zadań. Przy pomocy prostych pomocy naukowych pobudzamy uczniów do myślenia.
Kształcenie kompetencji uczniów 2018/2019
PODSTAWA PRAWNA kształcenia kompetencji uczniów 2018/2019

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

– Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej…

– Rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

– Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie zawiera w załączniku Europejskie Ramy Odniesienia w zakresie kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie. Obejmują one osiem kompetencji kluczowych:

1. porozumiewanie się w języku ojczystym – zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym.
Czytaj więcej
Projekt pt. ”Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gminy Mełgiew”
W Szkole Podstawowej w Mełgwi w roku szkolnym 2018/ 2019 będzie realizowany projekt pt.” Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gminy Mełgiew” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.. W ramach projektu zostaną zrealizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia dla uczniów:
Język angielski – Zajęcia wyrównawcze prowadzone przez nauczyciela/ 30h
Język angielski – Zajęcia rozwijające prowadzone przez nauczyciela/30h
Język niemiecki – zajęcia rozwijające prowadzone przez nauczyciela/30h
Matematyka - zajęcia rozwijające prowadzone przez nauczyciela/30h
Matematyka - zajęcia wyrównawcze prowadzone przez nauczyciela/30h
Biologia – zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu prowadzone przez nauczyciela/30h
Chemia – zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu prowadzone przez nauczyciela/30h
Fizyka – zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu prowadzone przez nauczyciela/30h
Wykorzystanie MS Office 365 w praktyce – zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny/20h
Programowanie robotów, certyfikacja w standardzie ECCC CS M4 poziom A– zajęcia certyfikowane prowadzone przez podmiot zewnętrzny/50h
Grafik komputerowy– zajęcia certyfikowane prowadzone przez podmiot zewnętrzny/60h
Doradztwo edukacyjno-zawodowe – indywidualne zajęcia z uczniem prowadzone przez doradcę zawodowego/ 2h na ucznia
Nauczyciele:
Technologie informacyjno – komunikacje w pracy dydaktycznej – zajęcia certyfikowane prowadzone przez podmiot zewnętrzny/60h
Wykorzystanie metody eksperymentu w procesie nauczania – zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny/20h
Podstawę prawną kształcenia kompetencji uczniów 2018/2019 znajdziesz tutaj
Wspólnie czytamy „Przedwiośnie”
10 września 2018 r. w naszej szkole odbyła się już trzecia edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku poznawaliśmy dzieło Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”.
Uczniowie gimnazjum oraz VIII klasy szkoły w Mełgwi wraz z przybyłymi ósmoklasistami ze szkoły w Podzamczu odczytali fragmenty powieści, które najbardziej oddawały istotę tego wielkiego utworu.
Wspólne czytanie poprzedziła wypowiedź pani dyrektor Haliny Załogi, która wprowadziła zebranych w tematykę powieści tak mocno osadzoną w realiach odzyskującej niepodległość ojczyzny, stojącej w obliczu wyborów mających zaważyć na dalszych jej losach.
Głos zabrały także pani Elwira Iwaniuk przybliżając w bardzo ciekawy sposób najistotniejsze fakty z życia i twórczości Stefana Żeromskiego oraz pani Katarzyna Wróbel, która przypomniała treść lektury, zwracając uwagę na problemy w niej poruszone.
Wspólne chwile z lekturą upłynęły w miłej atmosferze. Sala wypełniona rekwizytami nawiązującymi do powieści i wyświetlany w tle film „Przedwiośnie” pozwoliły wszystkim przenieść się myślami do czasu fabuły. Słodki poczęstunek zaś umilił spotkanie.
Na zakończenie pani Urszula Kowalczyk – kierownik Gminnej Biblioteki w Mełgwi postawiła wszystkim pieczątki upamiętniające Narodowe Czytanie.
Mamy nadzieję, że spotkanie to, nad którego przygotowaniem i przebiegiem czuwały: pani dyrektor Halina Załoga, pani Marzenna Pietrzyk, pani Elwira Iwaniuk, pani Katarzyna Wróbel oraz pan Waldemar Woźniak wpłynie pozytywnie na rozwój zainteresowań czytelniczych naszych uczniów i zachęci do przeczytania nie tylko fragmentów, lecz całej powieści. Tekst: Katarzyna Wróbel
Zdjęcia zobacz w galerii.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
W tym roku 3 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła i poprowadziła Pani Dyrektor Halina Załoga. Zarówno uczniowie jak i rodzice oraz nauczyciele otrzymali serdeczne życzenia udanego nowego roku szkolnego od Pana Wójta Gminy Mełgiew Ryszarda Podlodowskiego. Uroczystość zakończyła się spotkaniem uczniów ze swoimi wychowawcami. Zdjęcia zobacz w naszej galerii.
Początek roku szkolnego 2018/2019
Rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 w poniedziałek 3 września:
- Msza Święta w kościele parafialnym 8:30,
- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w na sali gimnastycznej 9:45.

„Lubelska kuźnia talentów 2016-2019″
Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019″ – nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić: pełnoletni uczeń, rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego, dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Szczegółowe informacje: regulaminy i wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl
Zachęcamy wszystkich zdolnych uczniów z terenu naszej gminy do skorzystania z programów stypendialnych.Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Po Mszy Świętej w Kościele Parafialnym 22 czerwca 2018 roku uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich zebranych przez panią dyrektor Halinę Załogę nastąpiła część oficjalna: wprowadzenie Sztandaru Szkoły Podstawowej, odśpiewanie Hymnu Polski. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie klasy II przygotowani przez wych. Urszulę Cieślę oraz zespół pana Andrzeja Mędzelewskiego reprezentowany przez uczniów klas: 0, IV, V, VI oraz instrumentalistów: Krzysztofa Wardę, Jakuba Mendzelewskiego, Kacpra Wróbla i Maję Gołąb. Uczniów wspierali grający na gitarach nauczyciele: pani Anna Wesołowska, pan Wiesław Tomasiak oraz Wójt Gminy Ryszard Podlodowski. W obecności rodziców i całej społeczności szkolnej Pani Dyrektor wręczyła nagrody książkowe za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie, a także za czytelnictwo, wyniki sportowe, pracę w samorządzie szkolnym. Na zakończenie wszyscy uczniowie udali się do swoich sal, gdzie wychowawcy wręczyli pozostałym świadectwa. Wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni rozpoczęliśmy wymarzone wakacje. Zdjęcia zobacz galerii.
Piknik Rodzinny dla uczniów z klasy III
20 czerwca, po południu odbył się Piknik Rodzinny dla uczniów z klasy III. Na spotkaniu koło muszli koncertowej stawiły się całe rodziny, z kocykami i prowiantem. Dzieci zaprezentowały rodzicom przedstawienie "Ananasy z III klasy". Wszyscy wspólnie śpiewali popularne piosenki, brali udział w konkurencjach sportowych oraz zręcznościowych. O pełne brzuch uczestników zadbały mamy. Pizza, chipsy, ciastka oraz owoce wszystkim bardzo smakowały. To już drugi piknik w tej klasie. Poprzedni odbył się na zakończenia roku szkolnego w klasie I. Dla porównania przedstawiam zdjęcia z obydwu imprez. Chciałabym podziękować moim kochanym dzieciakom oraz ich rodzicom za wspólnie spędzone lata. Mam nadzieję, że jeszcze wiele razy będziemy wspominać te chwile. Zdjęcia zobacz w galerii.
Tekst: Renata Smolińska
Angielski i niemiecki na wesoło
Uczniowie klasy V zakończyli rok szkolny prezentując koleżankom i kolegom ze szkoły podstawowej przedstawienie w języku angielskim i niemieckim „Muzykanci z Bremy”. Tradycyjnie, jak co roku przedstawienia są okazją do tego, żeby ośmielić dzieci do publicznych występów i pochwalić się umiejętnością mówienia w języku obcym. Urozmaicają je wpadające w ucho piosenki, które zawsze podobają się najmłodszym dzieciakom. Zabawne stroje przygotowane przez dzieci i rodziców wprowadziły do przedstawienia akcent humorystyczny. Gitarowym akompaniamentem piątoklasistów wsparli uczniowie klasy II A gimnazjum –Jakub Mendzelewski i Krzysztof Warda, a wokalnie Maja Gołąb z klasy VI. Do przedstawienia przygotowały uczniów p. Magdalena Żyszkowska i p. Katarzyna Marciniak-Dzieciuch. Zdjęcia zobacz w galerii.
Strona 1 z 64 1 2 3 4 > >>

1%'
Szkoła nasza w roku 2015 przystąpiła do Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym”, która zajmuje się pozyskiwaniem pieniędzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje można uzyskać odwiedzając stronę: Fundacji. Miło nam poinformować rodziców uczniów naszej szkoły, że kwota zebranych środków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 zł, za rok 2016 wynosi: 121,95zł. Pieniądze są do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szkoły. Bardzo dziękujemy Rodzicom i Nauczycielom za wpłaty.

dziennik'

Klikając w powyższą grafikę otworzysz stronę z dziennikiem elektronicznym.


Bezpieczniki'

Galeria'

dziennik'


Rok

Sześciolatki'

Sześciolatki'
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.Sześciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisała sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
1772180 Unikalnych wizyt