Posłuchaj, a zrozumiesz…2019
Dodane przez admin dnia Maj 08 2019 19:00:00
09.05.2019r. odbył się w naszej szkole już szósty gminny konkurs językowy dla uczniów kl VII –VIII „Posłuchaj, a zrozumiesz…” tym razem pod patronatem Pani Wójt Gminy Mełgiew Magdaleny Wójcik.
Przyjechali do nas najlepsi uczniowie z klas VII i VIII z Jackowa, Krępca, Krzesimowa, Podzamcza i Dominowa. Konkurs polegał na sprawdzeniu u uczniów umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych oraz poprawnym pisaniu pod względem językowym, gramatycznym i ortograficznym.
W kategorii język angielski I miejsce zajął Bartłomiej Wawszczak (SP w Jackowie), II miejsce Robert Szostakiewicz (SP w Mełgwi) III miejsce zajęła Ewa Wasilewska (SP w Mełgwi).
W kategorii język niemiecki I miejsce zajął Robert Szostakiewicz (SP w Mełgwi) II miejsce Bartłomiej Wawszczak (SP w Jackowie), III miejsce zajęła Ewa Wasilewska (SP w Mełgwi).
Nagrody zwycięzcom wręczyła Pani Wójt Gminy Mełgiew Magdalena Wójcik.
Laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce języków obcych J. Dziękujemy również za atrakcyjne nagrody sponsorowane przez Gminę Mełgiew.
Gminny konkurs zorganizowały p. Magdalena Żyszkowska i p.Katarzyna Marciniak-Dzieciuch.
Zdjęcia zobacz w naszej galerii.