Nawigacja
bullet Strona Główna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajęć
bullet Kalendarz
bullet Zajęcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osiągnięcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorząd uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajęcia dodatkowe
bullet Artykuły
bullet Sześciolatki
bullet Odwozy
bullet Świetlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 32
Nieaktywowany Użytkownik: 173
Najnowszy Użytkownik: Beata123

Kompetencje Rady Rodziców
New Page 2
 1. W Zespole działa Rada Rodziców Zespołu.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców (prawnych opiekunów) uczniów Zespołu.
 3. Rada Rodziców w szczególności:
  1. Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
  2. Może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy zgromadzonych przez ww. organ szkoły określone są w regulaminie działalności Rady Rodziców Zespołu.
 2. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale z nią współpracuje.
 3. Skład Rady Rodziców:
  1. W Zespole – po trzech przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
  2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  1. Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.
  2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.
 1. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą ustalając zasady i zakres współpracy.
 2. Kompetencje Rady Rodziców:
  1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Zespołu, organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących Zespołu.
  2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną (w wypadku braku Rady Rodziców uchwala Rada Pedagogiczna):

·         Programu Wychowawczego Zespołu obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

·         Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów).

 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust 9 pkt B lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 2. Program ustalony przez Dyrektora Zespołu obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 3. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
 4. Zasady współdziałania organów Zespołu oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi.
  1. W przypadku zaistnienia konfliktu między organami Zespołu ustala się następujący sposób ich rozwiązywania w drodze mediacji przy udziale:

·         wychowawcy,

·         Komisji Wychowawczej,

·         Komisji Pojednawczej,

·         Dyrektora Zespołu,

·         organu sprawującego nadzór.

b.      W skład Komisji Pojednawczej wchodzą:

·         przewodniczący – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

·         wiceprzewodniczący - przedstawiciel Rady Rodziców,

·         członkowie - po dwóch przedstawicieli z każdego organu działającego w Zespole.

c.       Przedstawiciele organów Zespołu wybierają członków Komisji Pojednawczej w głosowaniu jawnym na jeden rok szkolny w razie zaistnienia konfliktu.

d.      Posiedzenia Komisji Pojednawczej zwołuje jej przewodniczący na wniosek Dyrektora Zespołu.

e.      Komisja Pojednawcza po rozpoznaniu sprawy kieruje wnioski na piśmie do Dyrektora Zespołu.

f.        Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

·         odpowiedzialności dyscyplinarnej,

·         odpowiedzialności porządkowej,

·         sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

g.       Dyrektor Zespołu powołuje Komisję Wychowawczą.

h.      Komisję Wychowawczą tworzą:

·         pedagog szkolny,

·         rzecznik praw ucznia,

·         nauczyciele świetlicy,

·         wychowawcy klas I-III szkoły podstawowej,

·         wychowawcy klas IV-VI szkoły podstawowej,

·         wychowawcy klas I- III gimnazjum.

i.         Do zadań Komisji Wychowawczej należy:

·         udzielanie pomocy w rozwiązywaniu konfliktów w relacji uczeń – uczeń, nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic,

·         udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i problemów wychowawczych,

·         rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów,

·         rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

·         wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami,

·         diagnozowanie środowiska uczniów,

·         zapewnianie uczniom różnych form pomocy materialnej,

planowanie i realizacja działań profilaktycznych.


Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikając w powyższą grafikę otworzysz stronę z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szkoła nasza w roku 2015 przystąpiła do Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym”, która zajmuje się pozyskiwaniem pieniędzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje można uzyskać odwiedzając stronę: Fundacji. Miło nam poinformować rodziców uczniów naszej szkoły, że kwota zebranych środków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 zł, za rok 2016 wynosi: 121,95zł. Pieniądze są do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szkoły. Bardzo dziękujemy Rodzicom i Nauczycielom za wpłaty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sześciolatki'

Sześciolatki'
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.Sześciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisała sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
5302574 Unikalnych wizyt