Nazwa Uytkownika Haso      Zapamitaj mnie
Wtorek, 16 Kwietnia, 2024
Nawigacja
Strona G³ówna
Dane teleadresowe
Nasz Patron
Kadra szko³y
Nasze klasy
Kalendarz
Biblioteka
Zajêcia dodatkowe
Zajêcia na basenie
NaCoBeZU
Plan lekcji
Podstawówka
Rada Rodziców
Baza szko³y
Samorz±d uczniowski
Projekty edukacyjne
Odwozy
Artyku³y
Forum
Linki
Kontakt
Galeria
Na mapie
Do pobrania


Uytkownikw Online
Goci Online: 2
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 23
Nieaktywowany Uytkownik: 27
Najnowszy Uytkownik: bruss lii
Zajêcia dodatkowe
New Page 1

Zajêcia dodatkowe dla uczniów realizowane w Gimnazjum
w Me³gwi w roku szkolnym 2013/2014.

L.p.

Nazwa zajêæ

 

n-l prowadz±cy

Uczniowie

Termin  zajêæ

1.

Zajêcia sportowe - SKS

mgr W. Iwaniuk

Zainter. uczniowie

Czwartki  godz.14.05- 14.50

2.

matematyka

mgr E. Anulewicz

Ucz. z klasy IIIA

Pi±tki    godz.12.25- 13.10

3.

chemia

mgr E. Anulewicz

Ucz. z klas I-III

¦rody   godz.7.00- 8.00

4.

chemia

mgr E. Anulewicz

Ucz. z klas I-III

Pi±tki   godz.7.00- 8.00

5.

matematyka

mgr E. Anulewicz

Ucz. z klasy I-III

Poniedzia³ki   godz.7.00- 8.00

6.

Zespó³ wokalny

mgr E. Bieniek

Uczennice z kl.I- III

Wtorki 14.05 – 14.50

7.

j. polski

mgr E. Iwaniuk

Ucz. z klas IIIC

¦rody 8.00-8.45

8.

Zajêcia ¶wietlicowe opiekuñczo-wychowawcze

n-le    gimnazjum

Ucz. z klas I-III

8.00-8.45 poniedzia³ek- pi±tek

9.

j. polski

mgr E. Iwaniuk

IIIA i IIIB

¦rody 12.25-13.10

10.

fizyka

mgr J. Wardêga

IIIB

Wtorki 8.00-8.45

11.

historia

mgr H. Za³oga

IIIA i IIIB

Poniedzia³ki 13.15-14.00

12.

j. niemiecki

mgr K. Marciniak- Dzieciuch

IIIB

Czwartki 12.25- 13.10

13.

historia

mgr E. Ma³ysz -Kubiæ

IIIC

Wtorki 8.00-8.45

14.

historia

mgr E. Ma³ysz -Kubiæ

IIA

Czwartki 13.15-14.00

15.

j. angielski

mgr M. ¯yszkowska

IA

Poniedzia³ki 13.15-14.00

* I semestr

16.

j. angielski

mgr R. Grygiel

 

* I semestr

15.

geografia

mgr D. Tarnas

 

* I semestr

 


Kalendarz

Rok

Certyfikat'

Gimnazjum'

Dlaczego nasze Gimnazjum?


Jesieñ
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszego GIMNZJUM, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi: 164,77 z³, za rok 2016 wynosi: 315,09 z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

Batmat'
Na tej stronie znajdziesz wiele ciekawych zadañ matematycznych.
Multimedia
Wybr Mediw

 

Szkolny

Jesieñ
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Brak postw.
Copyright © 2007
Theme z-Disco by zszywak Powered by PHP-Fusion v6.01.17 © 2003-2005 6431638 Unikalnych wizyt