Nazwa Uytkownika Haso      Zapamitaj mnie
Wtorek, 16 Kwietnia, 2024
Nawigacja
Strona G³ówna
Dane teleadresowe
Nasz Patron
Kadra szko³y
Nasze klasy
Kalendarz
Biblioteka
Zajêcia dodatkowe
Zajêcia na basenie
NaCoBeZU
Plan lekcji
Podstawówka
Rada Rodziców
Baza szko³y
Samorz±d uczniowski
Projekty edukacyjne
Odwozy
Artyku³y
Forum
Linki
Kontakt
Galeria
Na mapie
Do pobrania


Uytkownikw Online
Goci Online: 3
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 23
Nieaktywowany Uytkownik: 27
Najnowszy Uytkownik: bruss lii
Kadra szko³y
New Page 1

Zespó³ Szkó³ w Me³gwi
Gimnazjum im. Józefa Pi³sudskiego w Me³gwi

Wykaz kadry w roku szkolnym 2016/2017 :

Dyrektor: Halina Za³oga

Wicedyrektor: Jacek Wardêga

Jêzyk polski: Katarzyna Wróbel, Elwira Iwaniuk

Geografia: Danuta Tarnas

Biologia: Anna Za³oga

Chemia: Emilia Anulewicz

Fizyka: Jacek Wardêga

Historia: Ewa Ma³ysz – Kubiæ, Halina Za³oga

Wiedza o spo³eczeñstwie:  Ewa Ma³ysz – Kubiæ

Matematyka: Gra¿yna Sobocka, Emilia Anulewicz, Jacek Wardêga 

Jêzyk angielski: Magdalena ¯yszkowska, Rados³aw Grygiel

Jêzyk niemiecki: Katarzyna Marciniak – Dzieciuch

Zajêcia techniczne: Monika Wo¼niak-Go³±b, Waldemar Wo¼niak

Informatyka: Waldemar Wo¼niak

Plastyka: Monika Wo¼niak – Go³±b

Muzyka: Ewa Bieniek

Zajêcia arytystyczne: Monika Wo¼niak – Go³±b, Ewa Bieniek

Wychowanie fizyczne: Wojciech Iwaniuk, Mariusz Falkowski

Wychowanie do ¿ycia w rodzinie:   Ewa Ma³ysz – Kubiæ

Edukacja dla bezpieczeñstwa: Danuta Tarnas

Religia: ks. Rafa³ Lewandowski, Andrzej Mêdzelewski

Biblioteka: Marzenna Pietrzyk

Pedagog szkolny: Gra¿yna Pietraszko

Logopeda: Ewa Kawalec

 

 

Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.

Kalendarz

Rok

Certyfikat'

Gimnazjum'

Dlaczego nasze Gimnazjum?


Jesieñ
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszego GIMNZJUM, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi: 164,77 z³, za rok 2016 wynosi: 315,09 z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

Batmat'
Na tej stronie znajdziesz wiele ciekawych zadañ matematycznych.
Multimedia
Wybr Mediw

 

Szkolny

Jesieñ
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Brak postw.
Copyright © 2007
Theme z-Disco by zszywak Powered by PHP-Fusion v6.01.17 © 2003-2005 6431565 Unikalnych wizyt