Nawigacja
bullet Strona G³ówna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajêæ
bullet Kalendarz
bullet Zajêcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osi±gniêcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorz±d uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajêcia dodatkowe
bullet Artyku³y
bullet Sze¶ciolatki
bullet Odwozy
bullet ¦wietlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Uytkownikw Online
Goci Online: 3
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 32
Nieaktywowany Uytkownik: 1615
Najnowszy Uytkownik: Beata123

Kadra szko³y
New Page 1

KADRA SZKO£Y PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA PI£SUDSKIEGO W ME£GWI rok szkolny 2016/2017

 Dyrektor: Halina Za³oga

Wicedyrektor: Jacek Wardêga

Oddzia³ przedszkolny (zerówka): Marlena Kulbicka

 Edukacja wczesnoszkolna klasa I : Renata Smoliñska

Edukacja wczesnoszkolna klasa II A: Anna Weso³owska

Edukacja wczesnoszkolna klasa II B: Mariola  Gumieniuk

Edukacja wczesnoszkolna klasa IIIA: Teresa Filipowicz

Edukacja wczesnoszkolna klasa IIIB:  Urszula Cie¶la

Religia: Andrzej Mêdzelewski, ks. Pawe³ Szczygliñski

Jêzyk polski: Katarzyna Wróbel ( wych.  klasy IV )

Przyroda: Danuta Tarnas (wych. kl. V)

Historia: Ewa Ma³ysz – Kubiæ (wych. kl. VI)

 Matematyka: Wies³aw Tomasiak

Jêzyk polski: Elwira Iwaniuk

Jêzyk angielski: Magdalena ¯yszkowska, Rados³aw Grygiel

Jêzyk niemiecki: Katarzyna Marciniak – Dzieciuch

Zajêcia techniczne: Waldemar Wo¼niak

Zajêcia komputerowe: Waldemar Wo¼niak

Plastyka: Monika Wo¼niak – Go³±b

Muzyka: Ewa Bieniek

Wychowanie fizyczne: Mariusz Falkowski

Geografia: Danuta Tarnas

Biblioteka: Marzenna Pietrzyk

Pedagog szkolny: Gra¿yna Sobocka

Logopeda: Ewa Kawalec

Pracownicy szko³y:

Sekretariat: Anna Za³oga, Joanna ¦wi±der

Ksiêgowa: Jadwiga Dolecka

Kierowcy: Krzysztof Chyæko, Sylwester Zielonka

Ratownik: Mateusz Kawalec

 

KADRA SZKO£Y PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA PI£SUDSKIEGO W ME£GWI rok szkolny 2015/2016

 Dyrektor: Halina Za³oga

Wicedyrektor: Jacek Wardêga

Oddzia³ przedszkolny (zerówka): Marlena Kulbicka

 Edukacja wczesnoszkolna klasa I : Renata Smoliñska

Edukacja wczesnoszkolna klasa II A: Anna Weso³owska

Edukacja wczesnoszkolna klasa II B: Mariola  Gumieniuk

Edukacja wczesnoszkolna klasa IIIA: Teresa Filipowicz

Edukacja wczesnoszkolna klasa IIIB:  Urszula Cie¶la

Religia: Andrzej Mêdzelewski, ks. Pawe³ Szczygliñski

Jêzyk polski: Katarzyna Wróbel ( wych.  klasy IV )

Przyroda: Danuta Tarnas (wych. kl. V)

Historia: Ewa Ma³ysz – Kubiæ (wych. kl. VI)

 Matematyka: Wies³aw Tomasiak

Jêzyk polski: Elwira Iwaniuk

Jêzyk angielski: Magdalena ¯yszkowska, Rados³aw Grygiel

Jêzyk niemiecki: Katarzyna Marciniak – Dzieciuch

Zajêcia techniczne: Waldemar Wo¼niak

Zajêcia komputerowe: Waldemar Wo¼niak

Plastyka: Monika Wo¼niak – Go³±b

Muzyka: Ewa Bieniek

Wychowanie fizyczne: Mariusz Falkowski

Geografia: Danuta Tarnas

Biblioteka: Marzenna Pietrzyk

Pedagog szkolny: Gra¿yna Sobocka

Logopeda: Ewa Kawalec

Pracownicy szko³y:

Sekretariat: Anna Za³oga, Joanna ¦wi±der

Ksiêgowa: Jadwiga Dolecka

Kierowcy: Krzysztof Chyæko, Sylwester Zielonka

Ratownik: Mateusz Kawalec

 

KADRA SZKO£Y PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA PI£SUDSKIEGO W ME£GWI ROK SZKOLNY 2014/2015

Dyrektor: Halina Za³oga

Wicedyrektor: Jacek Wardêga

Oddzia³ przedszkolny (zerówka): Marlena Kulbicka

Edukacja wczesnoszkolna (kl. I a): Weso³owska Anna

                                           (kl. I b): Mariola  Gumieniuk

Edukacja wczesnoszkolna (kl. II a): Teresa Filipowicz

                                           (kl. II b): Urszula Cie¶la

Edukacja wczesnoszkolna (kl. III):  Renata Smoliñska

Religia: Andrzej Mêdzelewski, ks. Pawe³ Szczygliñski

Jêzyk polski: Katarzyna Wróbel, Elwira Iwaniuk

Historia: Ewa Ma³ysz – Kubiæ (wych. kl. V)

Przyroda: Danuta Tarnas (wych. kl. IV)

Matematyka: Wies³aw Tomasiak (wych kl VI)

Jêzyk angielski: Magdalena ¯yszkowska, Rados³aw Grygiel

Jêzyk niemiecki: Katarzyna Marciniak – Dzieciuch

Zajêcia techniczne: Waldemar Wo¼niak

Zajêcia komputerowe: Waldemar Wo¼niak

Plastyka: Monika Wo¼niak – Go³±b

Muzyka: Ewa Bieniek

Wychowanie fizyczne: Mariusz Falkowski

Wychowanie do ¿ycia w rodzinie: El¿bieta Teluk

Biblioteka: Marzenna Pietrzyk

Pedagog szkolny: Gra¿yna Pietraszko


Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikaj±c w powy¿sz± grafikê otworzysz stronê z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszej szko³y, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 z³, za rok 2016 wynosi: 121,95z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sze¶ciolatki'

Sze¶ciolatki'
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.Sze¶ciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisa³a sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
5860845 Unikalnych wizyt