Nawigacja
bullet Strona G³ówna
bullet Dane teleadresowe
bullet Kadra
bullet Dokumenty szkolne
bullet Plan zajêæ
bullet Kalendarz
bullet Zajêcia na basenie
bullet Rada Rodziców
bullet Dla Rodziców
bullet Dla ucznia
bullet Nasz Patron
bullet Nasza baza
bullet Nasz sztandar
bullet Nasi absolwenci
bullet Nasze sukcesy
bullet Nasze osi±gniêcia sportowe
bullet Uczniowie na start
bullet Nasze klasy
bullet Rzecznik Praw Ucznia
bullet Samorz±d uczniowski
bullet Biblioteka
bullet Rekrutacja
bullet Zajêcia dodatkowe
bullet Artyku³y
bullet Sze¶ciolatki
bullet Odwozy
bullet ¦wietlica szkolna
bullet Gimnazjum
bullet Przedszkolaki na start
bullet Forum
bullet Linki
bullet Kontakt
bullet Nasze fotki
bullet Projekt - indywidualizacja nauczania


Uytkownikw Online
Goci Online: 3
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 32
Nieaktywowany Uytkownik: 1615
Najnowszy Uytkownik: Beata123

Nasze osi±gniêcia sportowe
Nowa strona 1

OSI¡GNIÊCIA SPORTOWE

uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum w Me³gwi w grach zespo³owych:

Miêdzypowiatowa liga Pi³ki Siatkowej dziewcz±t

I miejsce w sezonie 2010/2011 , 2011/2012

II miejsce: Mistrzostwa Powiatu ¦widnik w pi³ce siatkowej dziewcz±t ”GIMNAZJADA-2012”

II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Pi³ki Siatkowej” Miko³ajki 2013”

II miejsce w Miêdzypowiatowym Turnieju Pi³ki Siatkowej Dziewcz±t 2010

I miejsce w Noworocznym Turnieju Pi³ki Siatkowej 2012

II miejsce w Pi±tym Noworocznym Turnieju Pi³ki Siatkowej 2014

II miejsce Halowe Igrzyska Sportowo Rekreacyjne LZS Szkó³ Gimnazjalnych 2010

I miejsce w kategorii ch³opców i dziewcz±t V Turnieju Orlika 2014

II miejsce w Gminnym Turnieju Pi³ki No¿nej „ Moje boisko Orlik 2012”

Miêdzypowiatowa Liga Gimnazjalna Ch³opców w halowej pi³ce no¿nej piêcioosobowej 2009/2010

III miejsce w 2 edycji Ligii Pi³ki No¿nej Boisko Orlik w   Me³gwi 2010

I miejsce w Turnieju Pi³ki No¿nej Boisko Orlik 2011


Kalendarz

Rok

dziennik'

Klikaj±c w powy¿sz± grafikê otworzysz stronê z dziennikiem elektronicznym.


1%'
Szko³a nasza w roku 2015 przyst±pi³a do Fundacji Studenckiej „M³odzi-M³odym”, która zajmuje siê pozyskiwaniem pieniêdzy uzyskanych z jednego procenta podatku dochodowego. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ odwiedzaj±c stronê: Fundacji. Mi³o nam poinformowaæ rodziców uczniów naszej szko³y, ¿e kwota zebranych ¶rodków z 1 % podatku za rok 2015 wynosi : 262,42 z³, za rok 2016 wynosi: 121,95z³. Pieni±dze s± do dyspozycji RADY RODZICÓW z przeznaczeniem na potrzeby uczniów naszej szko³y. Bardzo dziêkujemy Rodzicom i Nauczycielom za wp³aty.

dziennik'


Bezpieczniki'

dziennik'


Galeria'

Sze¶ciolatki'

Sze¶ciolatki'
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym Uytkownikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.Sze¶ciolatki'
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Ppiotreek
02/04/2014 19:58
1 kwietnia 2014 roku klasa 6 napisa³a sprawdzian szóstoklasistyCopyright © 2007
z-BlueFlower Theme by zszywak
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 © 2003-2005
5860996 Unikalnych wizyt